Å stoppe mobbing og krenkelser

Modell: Fremme - Forebygge- Stoppe -Støtte
Modell: Fremme – Forebygge- Stoppe -Støtte

Vi skal ha en tydelig holdning til nulltoleranse. Vi skal handle og håndtere mobbing og krenkelser. Men hvordan gjør vi det?

Hvordan skal dere aktivt håndtere den tydelige holdningen til nulltoleranse mot mobbing og krenkelser?

Hva er egentlig en tydelig holdning til nulltoleranse?

Vi kan tydeliggjøre denne problemstillingen gjennom følgende eksempel:

  1. Barna er ute og det er flere voksne ute for å følge med. En guttegjeng holder på med noe greier, og en voksen kommer til. Den voksne ler meg guttene og sier «Neimen, gutter altså! Gutter er gutter!». Så går hen videre.
  2. Så kommer en voksen nummer to til akkurat den samme guttegjengen og den samme aktiviteten. Den voksne ser på avstand på det som skjer, og tenker «Åh, det der er egentlig ikke lov, og jeg bør kanskje egentlig gjøre noe, men jeg prøvde i forrige uke, og det ble svært mye styr og ubehag. Jeg kommer til å bli stående der…». Så går hen forbi, og later som det ikke er sett.
  3. Til slutt kommer voksen nummer tre til akkurat samme situasjon, går bort og griper inn. «Gutter, dette er det vi har snakket om. Dette er ikke lov. Stopp med det dere gjør!».

En og samme situasjon. Tre ulike reaksjoner, som vi kanskje alle kan kjenne igjen.

Dette er det stikk motsatte av en tydelig holdning til nulltoleranse. Det er relativitet. Det kommer litt an på hvem som kommer.

Slik blir det ofte fordi vi er forskjellige, og oppfatter ting forskjellig, og har ulike grenser. Men hva skal til for å få til en felles tydelig holdning til nulltoleranse? Hvordan skal vi sikre felles forståelse av det som beveger seg i gruppa og felles handlinger og strategier?

Vi må ha systemer og strukturer i barnehagen og skolen som gir rom for arbeid med barnegruppa, felles forståelse og planlegging av arbeidet.

Den som alltid må stoppes

En annen problemstilling handler om den som alltid må stoppes. Den som vi ofte bruker navnet til med en korrigerende tone. Den som alltid havner i trøbbel, konflikter eller klammeri med noen, og som ofte tar dårlige valg.

  • Har du noen gang tenkt over hvor hardt disse barna er av negativ korrigering?
  • Har du tenkt på hvordan slik korrigering bidrar til å dele ut en negativ sosial rolle?
  • Har du tenk på hva det kan gjøre med statusen til barnet?
  • Har du tenkt på hvor grensen mellom å stoppe og å krenke går?