Tema 6: Drømmetreneren

Hva ønsker barn og unge av treneren? Hva vil det si å være en drømmetrener?

Hvem er drømmetreneren i perspektivet til barn og unge?

For noen barn kan treneren være den ene viktige voksne som gjør en viktig forskjell for barn og unges liv. Uansett innebærer trenerrollen omsorg, ansvar og tydelighet. Barn lever sin hverdag på flere arenaer. Idretten er ofte en av disse arenaene. Ulike barn med ulike historier. Disse historene påvirker deres opplevelse i idretten og på trening. Det kan være sånn at de som har det vanskelig på skolen opplever det samme i idretten og motsatt. Idretten kan også være en frisone, en arena der man blir sett. Gjerne på grunn av en dyktig trener.

Å bli sett er et grunnleggende behov hos alle

Å være en trener som ser, som viser at han/ hun tror på deg og som gir deg positiv respons på hvem du er – også utenom det å være idrettsutøver.

En som sier:

 • Jeg tror du får til.
 • Fint å se deg.
 • Godt at du kom i dag.
 • Kommer du på torsdag?

En trener som tar telefonen og etterlyser deg om du har vært fraværende. Den lille oppmerksomheten som kan gjøre en stor forskjell. Å delta på trening betyr også at flere voksne ser deg og tar del i din hverdag, noe som i seg selv er svært viktig. Voksne som ser helheten av hvem du er og dine ferdigheter. At du er tidsnok til trening, har med deg utstyret og er klar når treningen starter.

Når vi spør ungdom hva de ønsker kan vi bli overrasket

Vi tror kanskje at ungdom ønsker å bestemme mye selv. Slik er det ikke alltid. Ungdom ønsker at voksne skal ta og ha kontroll. Dette gjelder både de som er utsatt for mobbing og de som utøver mobbeadferd.

Vi har samlet noen uttalelser fra dem:

 • Vi ønsker voksne som har nulltoleranse mot mobbing og krenkelser – som på en tydelig måte griper inn, tar tak og sier stopp – som viser at de ikke godtar en slik adferd. Som ikke lukker ørene, ser bort eller overser. 
 • Vi ønsker voksne som er tydelig og bestemt, men også varm og raus. Som også viser at de liker deg, uavhengig av dine idrettsferdigheter.

Bestemt og varm

Å være tydelig og bestemt betyr ikke å være autoritær eller sint, slik at barn og unge blir redd av å tenke på hva som skjer om jeg ikke hører etter. En slik voksenadferd kan bidra til at barn og unge føler seg utrygg og trekker seg unna. Å være bestemt og varm er ofte den beste kombinasjonen. En voksen som forstår at uforutsette ting vil skje og som takler det på en rolig, men tydelig  måte. 

Vi ønsker at alle barn og ungdom skal oppleve utvikling og mestring, og bli glad i den idretten de driver med. Noen vil også ønske å bli god i det de driver med. Hvem som etter hvert ønsker dette vet vi ofte ikke – og vi som voksne må da skape det rommet barn/ unge trenger for å utforske dette. Vi må derfor som voksne ta ansvar for hele fellesskapet, og passe på at alle får være med. Barn og unge trenger veiledning, og da er utøvelsen av voksenrollen i seg selv noe av den viktigste veiledningen vi kan gi. Barn/ unge er ikke små voksne, og vi må passe oss for å presse på dem voksenkrav og forventninger for tidlig. 

En sentral del i barns liv er lek, og det må vi som voksne ikke glemme. Mye god læring og trening for barn og unge skjer gjennom lek, og dette er også et ansvar vi som voksne har – å initiere lek og lekpregede aktiviteter.

Så en drømmetrener for barn og unge i dette perspektivet er en voksen som er tydelig og bestemt, og som viser nulltoleranse for mobbing og krenkelser. En voksen som tør å sette de rammer som skal til for å sikre alle et trygt fellesskap.

Refleksjonsoppgaver:

 1. Beskriv deg selv og din forståelse av trenerrollen
 2. Hvordan kjenner du utøverne i din gruppe?
 3. Hvilke grenser har du som trener for språkbruk i din treningsgruppe?
 4. Hva gjør du som trener for å bygge et trygt fellesskap?
 5. Hvordan er de andre foreldrene med på å bygge et trygt fellesskap?
 6. Hvilken plass har lek i din trenergjerning for barn og unge?