Barn og unge møter voksne i ulike roller gjennom hele livet.

De møter foreldrene sine i foreldrerollen. De møter andre familiemeldlemmer i rollen som tante, onkel eller besteforeldre. De møter voksne i barnehagen og skolen som er i en profesjonell omsorgsrolle. De møter frivillige voksenledere på fritidsklubben eller i trenerrollen.

Ansvaret med roller

I de ulike rollene har vi ansvar for hver våre deler av oppvekstarenaen. Det som skjer på de ulike arenaene påvirker hverandre gjensidig. Den rollen vi tar som voksne ovenfor barn og unge, påvirker rollen vi andre får ovenfor barn og unge. Voksne som bryter tilliten til barn og unge, som krenker, som viser gjennom handling og holdning at de ikke liker barnet eller den unge eller voksne som ikke gir den omsorgen som barnet eller den unge trenger, kan ødelegge tillitten til alle andre voksne også.

På samme måte kan voksne som viser tydelig at de vil barn og unge vel, som er til stede, som viser at de liker barnet eller ungdommen, som følger opp, holder det de lover og viser at de alltid er til å stole på, styre tilliten til andre i andre voksenroller.

Vi voksne har sammen et oppdrageransvar og ansvaret for å skape trygge og gode oppvekstmiljø. Gjennom omni-modellen ønsker vi å rette fokus på disse ulike voksenrollene og hvordan vi kan bruke vår påvirkning til det beste for alle barn og unge.

På denne siden vil det fortløpende komme artikler og innhold som omtaler:

  • Den autoritative voksenrollen – balansen mellom å være tydelig og bestemt, og omsorgsfull og raus.
  • Den profesjonelle voksenrollen – profesjonelle omsorgsgivere i barnehage og skole.
  • Foreldrerollen – å ta foreldreansvaret sammen
  • Voksne som krenker barn
  • Trenerrollen i barne- og ungdomsidretten
  • og mye mer…