Si ifra hvis du opplever at ditt barn eller ungdom ikke har det trygt og godt!

Barn i barnehagen

 • Hvis barnet ditt opplever at noe er ubehagelig, varsler du barnehagen. Barnehagen skal ta deg og din bekymring på alvor. 
 • Styrer skal ta alle varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd. 
 • Når det gjøres tiltak i en sak, skal barnehagen alltid lage en skriftlig plan. 
 • Hvis det ikke blir bedre, eller hvis du mener tiltakene ikke er gode nok, kan du melde saken til barnehageeier
 • Du kan også ta kontakt med mobbeombudet i ditt fylke for veiledning: elevombudene.no
 • Mer informasjon finner du hos udir

Barn/ungdom på skolen

 • Hvis barnet ditt opplever at noe er ubehagelig, varsler du skolen. Skolen skal ta deg og din bekymring på alvor.
 • Rektor skal ta alle varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd. 
 • Er det noe som har skjedd på fotballbanen eller på nett som gjør at barnet ditt ikke føler seg trygg på skolen, skal skolen ta tak i det. 
 • Når det gjøres tiltak i en sak, skal skolen alltid lage en skriftlig plan. 
 • Hvis det ikke blir bedre, eller hvis du mener tiltakene ikke er gode nok, kan du melde saken til Statsforvalteren: statsforvalteren.no
 • Du kan også ta kontakt med mobbeombudet i ditt fylke for veiledning: elevombudene.no
 • Mer informasjon finner du hos udir

Lenker til viktige og gode hjelpere: