Om modellen

Omni-modellen – en veileder til forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte hver dag, hver time, hvert minutt.

Noen tekster på nettsida er for tiden gjenstand for redigering, etter som vi har lest mer, erfart mer og fått nye perspektiver gjennom arbeidet. De opprinnelige tekstene ligger ute, men vil bli redigert i tiden som kommer. Dersom det mangler noen kildehenvisninger, jobber vi med å få lagt de inn.

Innholdet i modellen kan brukes på flere måter

  • I en hel organisasjon (barnehage, skole, kommune, fylkeskommune)
  • I foreldregrupper
  • I idrettslag og fritidsorganisasjoner
  • Av enkeltpersoner som ønsker å sette seg inn i problemstillinger knyttet til barn og unges barnehage-, skole og oppvekstmiljø

Under «Om modellen» finner du hovedområdene Forståelse, Regelverk, Handlinger og Voksenrollen som du kan sette deg inn i. I tillegg finner du under Implementering eksempel på en helhetlig plan for innføring av denne kunnskapen i en stor organisasjon som Tromsø kommune.

En rekke videoforedrag er lagt ut og kan fritt benyttes i arbeidet med å øke kunnskap og forståelse i ulike sammenhenger.

Etter hvert vi det komme mer materiell og forslag til verktøy og metodikk innenfor de ulike områdene.

Å vurdere fellesskapskvaliteter

(artikkel kommer august 2022)

Her kommer en artikkel om hvordan man kan jobbe for å vurdere kvaliteten på fellesskapet med utgangsunkt i disse seks opplevelsene.