Om modellen

Omnimodellen er en veileder til forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø.

Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte hver dag, hver time, hvert minutt.

Under «Om modellen» finner du hovedområdene Forståelse, Regelverk, Handlinger og Voksenrollen som du kan sette deg inn i. I tillegg finner du under Implementering eksempel på en helhetlig plan for innføring av denne kunnskapen i en stor organisasjon som Tromsø kommune.

En rekke videoforedrag er lagt ut og kan fritt benyttes i arbeidet med å øke kunnskap og forståelse i ulike sammenhenger.

Innholdet i modellen kan brukes på flere måter

  • I en hel organisasjon (barnehage, skole, kommune, fylkeskommune)
  • I foreldregrupper
  • I idrettslag og fritidsorganisasjoner
  • Av enkeltpersoner som ønsker å sette seg inn i problemstillinger knyttet til barn og unges barnehage-, skole og oppvekstmiljø

Å vurdere fellesskapskvaliteter
(artikkel kommer august 2022)

Her kommer en artikkel om hvordan man kan jobbe for å vurdere kvaliteten på fellesskapet med utgangsunkt i disse seks opplevelsene.