Nyhet!

Omnimodellen for idretten

Her finner du ti viktige temaer som kan hjelpe deg og din klubb å være enda bedre rustet til å skape gode og trygge idrettsmiljøer for barn og unge. Hvert tema har en film og en artikkel som gir innsikt, tips og ideer til hvordan du kan jobbe med temaet. 

Hva er omnimodellen?

Omnimodellen er en veileder til forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte og som en del av sin daglige praksis. Skal vi lykkes i arbeidet, må det være en del av alt vi gjør, alltid!

Modellens fire hovedområder:

Forståelse

Hjelp til å forstå hvordan kulturen i et oppvekstmiljø virker og påvirker. Hva er det som skjer i en gruppe når det oppstår normbrytende atferd, uønsket atferd og mobbeatferd?

Regelverk

Hjelp til å forstå regelverket som ligger til grunn for barn og unges rett til å ha trygge og gode barnehage-, skole og oppvekstmiljø.

Handlinger

Hjelp til å skape felles forståelse, strategier og handlinger i arbeidet med trygge og gode barnehage-, skole- og oppvekstmiljø

Voksenrollen

Hjelp til å forstå hvordan voksenrollen påvirker barn og unges rett til trygge og gode barnehage-, skole- og oppvekstmiljø.

Anbefaling fra elev-, lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark

Ombudene mottar hvert år nærmere 300 henvendelser fra barn, unge og foreldre. De fleste av disse handler om barn og unge som opplever krenkelser, mobbing og utenforskap. Dette tallet er for høyt.

Ombudene opplever at mange skoler, barnehager og fritidsaktører prøver å sette fokus på å skape et trygt og godt lærings- og oppvekstmiljø. Likevel ser vi at andelen barn og unge som rapporterer at de opplever krenkelser, mobbing og utenforskap er stabilt.  Utenforskap er et stort samfunnsproblem.  For noen starter dette allerede i barnehagen. Dette er grunnen til at vi som ombud er med på utvikling av Omnimodellen.

Vi håper modellen bidrar med forståelse, innspill, refleksjoner og konkrete tips i arbeidet med å bygge et enda bedre og tryggere barnehage-, skole og oppvekstmiljø der du bor.

Omnimodellen skal være en veileder og et veikart i arbeidet med å utføre et systematisk, kontinuerlig og målrettet arbeid for å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte hver dag, hver time, hvert minutt.

Mobbeombud Jon Halvdan Lenning

Hilsen fra
Jon-Halvdan Lenning
Mobbeombud i Troms og Finnmark

Hva sier foreldre?

Takk for bra innlegg på foreldremøtet på onsdag. Jeg ble overrasket over Omnimodellen der foreldre var øverst i trappa, og forstod plutselig hva som har skjedd i vår familie. Alle foreldre trenger å høre forklaringen om Omnimodelllen.

Mamma til barneskoleelev

Mer å lære