Tema 4: Kultur er rammene vi handler i

Hva er kultur? Hvordan kan vi påvirke kulturen i gruppa, klubben eller idrettslaget på en positiv måte?

Klubbkultur og -praksis

Vår idrettsaktivitet skjer i ulike klubber, klubber med ulik klubbpraksis og klubbkultur. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan klubbkultur skapes, basert på klubbens verdier og målsetninger. Kultur er noe som oppstår når mennesker møtes regelmessig. En slik kultur kan også oppstå ubevisst. Vi kommer, møtes, gjør ting, handler og reagerer på hverandre. På denne måten oppstår mønstre og strukturer i måten vi er sammen på. Ofte blir dette basert på uskrevne regler for hva vi gjør og ikke gjør. Kultur oppstår uansett, men det er fullt mulig å påvirke den. Spørsmålet til oss er om vi vil at det skal være tilfeldig eller ikke.  Hvem er egentlig kulturbærerne i klubben/ gruppa, er det tilfeldig eller ønsker vi å styre dette i en retning?

Om du som trener har 20 barn eller ungdommer og slipper dem inn i en hall uten noen føringer for aktiviteten vil det automatisk skapes en form for kultur. Det vil dannes mønstre, uskrevne regler og måter å være på som skapes av deltagerne. Spørsmålet som må stilles er om disse rammene er gode nok for at alle skal kunne trives og fungere godt sammen.

Ulike klubbkulturer kan merkes når man kommer ny til en klubb

Å ønskes velkommen på mail er hyggelig og viktig, men hvordan man blir tatt imot på første trening og den første tiden i klubben er enda viktigere.

 • Ønskes man velkommen av de andre på trening, blir man møtt med smil og et imøtekommende blikk? 
 • Viser noen interesse for meg som ny i gruppa? 

Som ny utøver i en gruppe er det også viktig å tidlig få et innblikk i selve aktiviteten, forståelse for hva om forventes av meg og hvilke regler som gjelder i gruppa. 

Om ingen viser interesse for å vise meg/ forklare dette er det lett å føle seg utenfor.  Om man ikke føler seg velkommen, kan veien ut være kort, enten til en annen klubb eller i verste fall ut av idretten generelt. Det er derfor av avgjørende betydning at vi skaper en klubbkultur hvor vi tydelig inviterer nye inn i vårt idrettsfelleskap.

Det vi faktisk gjør

Skal du bygge god klubbkultur så handler det om å ha noen enkle, gode kjøreregler som hele tiden følges opp. Det er det vi faktisk gjør som skaper kultur. Våre store og små valg i klubbhverdagen. Man må faktisk gjøre det, og vise hvordan vi vil ha det, og følge det opp. For som tidligere nevnt, kultur skapes jo også av de tingene vi ikke gjør. For eksempel hvis vi ikke sier hei, eller hvis vi ikke reagerer når noen tråkker over grensen. Om vi ikke reagerer er vi med på å akseptere det som skjer, og skyver på grensen for hva som oppfattes som akseptert. 

Noen helt konkrete tips for å bygge god klubbkultur:

 • Ha noen klare kjøreregler. Bli enige om hvordan vi vil ha det her. Vær tydelig – sånn har vi det hos oss.
 • Følg det opp. Vis det. Modellere det. Vær en god rollemodell. Gjør det som skal til for at det blir sånn.
 • Følg det opp. Hvis det sklir ut, følg det opp. Sett grenser. Vis at sånn her er det vi vil ha det her.

Refleksjonsoppgaver:

 1. Beskriv kulturen i din klubb/ treningsgruppe
 2. Hvem er kulturbærerne for det du ønsker å oppnå?
 3. Hvilke leveregler gjelder på din trening?
 4. Hvordan reagerer du/ dere når noen går over grensen for hva som aksepteres?
 5. Er det samsvar mellom klubbkulturen og det du som voksen bygger i din treningsgruppe?
 6. Hvordan tar dere imot nye utøvere i ditt lag?