Tema 9: Slik har vi det hos oss

Her får du praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe praktisk med å gjøre gode verdier og visjoner om til praktiske handlinger i klubbhverdagen.

Små daglige ritualer kan ha stor betydning

I en idrettsklubb er det helt avgjørende at alle deltar i arbeidet med å skape et trygt og godt miljø mellom menneskene i klubben, men også slik at man i fellesskap tar godt vare på utstyr og de ulike arenaene man deltar på.

«Slik har vi det hos oss regler» er en god måte å skape et inkluderende og trygt miljø i alle situasjoner. Vi tror at små daglige ritualer kan ha stor betydning, og «Slik har vi det hos oss reglene» er designet for å gjøre nettopp det.

Det bidrar til å etablere et felles fundament for mestring, ærlighet og fellesskap. Trenere, ledere og andre frivillige er hjørnesteiner i idrettsfellesskapet. Ved at alle praktiserer «Slik har vi det hos oss reglene» legger det et godt grunnlag for å skape et positivt idrettsmiljø der alle føler seg sett, hørt og verdsatt.

Her er et eksempel på noen slike regler:

Hvordan etablere «Slik har vi det hos oss regler»?

Det er viktig at «Slik har vi det hos oss regler»  etableres i samarbeid mellom utøvere, trenere, ledere og foreldregruppa – det kan gjøres på følgende måte:

Arranger et møte for utøvere, trenere, ledere og foreldre

I dette møtet gjør man følgende:

  • Deltagerne sitter i blandede grupper.
  • Kort presentasjon av idrettens formål, klubbens visjon og verdier. Dette for å tydeliggjøre grunnleggende verdier og sikre at alle har samme utgangspunkt.
  • Gruppene snakker sammen og skriver ned noen forventninger til hvordan det skal være å komme på trening, kamp, turnering e.l. Hver gruppe presenterer sine forslag for resten av gruppa. Man blir enig om noen felles punkter som viser hva hele gruppa forventer.
  • Gruppene jobber så frem 3-5 forslag til «Slik har vi det hos oss regler» – disse presenteres for hverandre.
  • Trenere/ledere tar ansvar for å oppsummere 3-5 «Slik har vi det hos oss regler» som blir gruppas/lagets/klubbens felles regler.
  • Oppfølging av reglene skjer ved at alle treninger/aktiviteter starter med gjennomgang av «Slik har vi det hos oss regler».

Refleksjonsoppgave:

  1. Har din klubb visjon/verdier? Har dere noen felles regler, hvordan fungerer disse?
  2. Hvorfor er det viktig å innføre «Slik har vi det hos oss regler»?