Tema 1: Introduksjon

Idrettsglede for alle er visjonen til norsk idrett. I denne korte videoen forteller Britt Leandersen om målet med Omnimodellen for idretten.

Velkommen til Omnimodellen for idretten

Norsk idrett har «Idrettsglede for alle» som visjon – Idrettsglede for alle (idrettsforbundet.no) Det er en invitasjon til et idrettsfellesskap som både er romslig og består av både mangfold og forskjellighet. Målet er å skape et fellesskap hvor vi også aksepterer ulike mål og forutsetninger for deltakelse.

Mestring, ærlighet og fellesskaper noen av verdiene til norsk idrett. Det betyr at idretten er verdiorientert og ønsker at all aktivitet som drives skal være forankret i verdigrunnlaget.

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til en fritidsaktivitet. Da må vi også ta på alvor at det finnes barrierer som hindrer deltakelse. Det er dette som er mye av arbeidet i sosial bærekraft. Idrett er både fysisk og psykisk helse, det er likestilling og det er sosial inkludering.

Hva hjelper vi deg med?

Gjennom noen korte videoer skal du som frivillig i norsk idrett få noen innspill på hva du kan gjøre for å fremme de trygge og gode fellesskapene. Hvordan vi på best mulig måte kan skape idrettsglede, vekst og utvikling for alle i norsk idrett. 

Gjennom disse videoene ønsker vi å rette oppmerksomheten på de mellommenneskelige og de sosiale aspektene med det å drive idrett. Vi vet at en av de største drivkreftene i frivillighet er å være sammen med andre i et trygt og godt fellesskap. Bruk disse videoene som et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i klubbhverdagen. For en forutsetning for å jobbe verdiorientert er å gjøre verdiene levende og mest mulig konkret. Det avgjørende er praksis og adferd som vises gjennom handlinger, holdninger og forståelse.

Refleksjonsoppgaver:

  1. Har klubben et verdisett/ verdigrunnlag? Hvis ja- hvordan er disse implementert i klubbhverdagen? Hvis nei – hva ønsker dere å gjøre med det?
  2. Hvilke verdier har klubben din, og hva betyr disse verdiene for din praksis/ adferd?