Å forebygge mobbing, krenkelser og utenforskap

Modell: Fremme - Forebygge- Stoppe -Støtte
Modell: Fremme – Forebygge- Stoppe -Støtte

Å forebygge betyr å aktivt gjøre noe for å forhindre at noe skjer. Det betyr også å aktivt og systematisk oppsøke kunnskap om hva som skjer og rører seg i gruppa av barn eller unge, og så aktivt og systematisk gjøre tiltak for å redusere risikoen for at barn eller elever blir utsatt for mobbing, krenkelser eller utenforskap.

Hvordan skal vi aktivt hindre at barn opplever mobbing og utenforskap?

Alle som jobber i barnehagen og skolen har en følge-med plikt (Bhl. §42 og Oppll. §9A-4). Følge-med plikten handler om å følge med på om barna eller elevene har et trygt og godt barnehage- eller skolemiljø. Den er nødvendig for at alle som jobber i skolen eller barnehagen skal fange opp, få mistanke om eller kjennskap til at et barn eller en elev ikke har det trygt og godt (Utdanningsdirektoratet, 2020). Følge-med plikten skal være en del av det systematiske forebyggingsarbeidet. Plikten til å følge med løper kontinuerlig, og krever et systematisk, aktivt og kompetent blikk (Utdanningsdirektoratet, 2020). En god forebygging forutsetter kunnskap, kompetanse og lagarbeid. Som ansatt i skolen og barnehagen har vi plikt til å følge med på at alle barn og unge har det trygt og godt, og vi må følge tilstrekkelig med. For å oppfylle følge-med plikten kreves mer enn å være en passiv observatør. Å følge med betyr å være nysgjerrig, oppsøke informasjon, spørre og skape rom for samtaler.

Men se igjen for deg utetiden eller en annen situasjon i løpet av dagen:

 • Kjenner dere også til de barna eller elevene som har høyere risiko enn andre for å bli utsatt for kommentarer og blikk?
 • De som blir oversett?
 • Eller de som oftere enn andre blir utsatt for negative handlinger?
 • De som blir baksnakket eller aktivt holdt utenfor?
  De som får viskelær kastet i bakhodet eller blir latterliggjort gjennom blikk og kroppsspråk i klasserommet?
 • De som blir utsatt for stikk og pek, helt til de koker over?
 • Eller de som blir behandlet litt annerledes enn de andre?

Vi kjenner også disse barna igjen, gjør vi ikke?
Vi vet hvem de er. Og vi vet også hvem de er, de som har høyere sannsynlighet enn andre for å utføre disse handlingene.

Når vi skal forebygge må vi bruke informasjonen som vi får gjennom den aktive følge-med plikten.
Vi må stille oss spørsmål:

 • Hvem er det som er i risiko for å bli utsatt?
 • Hva skjer?
 • Hvordan skjer det?
 • Hvor skjer det?
 • Hvem er det som utfører?
 • Hvordan ser det ut?
 • Hva skal vi gjøre for å hindre at det skjer?
 • Hvem har ansvar?
 • Hvor, hvordan og når skal vi gjøre det?

Og så gjøre noe for å hindre at det skjer!