Steg 3: Normalisering av normbrytende adferd

Kjennetegn


På steg 3 i trappa har det utviklet seg en normalisering av normbrytende atferd. Det kan se ut som:

  • Barn og unge som ikke følger de faste strukturene og rutinene.
  • Språkbruk seg i mellom eller til voksne.
  • En barnegruppe som tar seg til rette og gjør som de selv ønsker.
  • Barn eller ungdom som overser korrigeringer eller forsøk på ledelse.
  • Barn eller ungdom som ødelegger, roter eller gjør hærverk.
  • Kødding.
  • Atferd som bryter med normen vi forventer.

Når normalisering av normbrytende atferd oppstår, har det etablert seg en ny normal for hva man kan tillate seg å gjøre og ikke. Gruppa av barn og unge har selv tatt over styringen, og skapt sin egen standard.

«Dere skjønner ikke, det er slik vi er mot hverandre, det er okei»

Som et tegn på at dette har skjedd en normalisering av normbrytende atferd, kan vi ofte kan vi høre eldre barn uttale «Dere skjønner ikke, det er slik vi er mot hverandre, det er okei» eller «Det er slik vi gjør, alle er med på det» når de legitimerer atferd som voksne reagerer på. Når det skjer, har vi mistet posisjonen som veileder av normer.

Normalisering av normbrytende atferd har en tendens til å ramme ulikt. Når barn og unge «kødder» med hverandre med å kalle hverandre med nedsettende karakteristikker, eller med å klappe på hverandre eller gjemme hverandres ting, har det en tendens til å gå hardere ut over noen, enn andre. For noen som blir utsatt, er det ikke lek og kødding. Det er alvor, og ment som alvor.

Når normalisering av normbrytende atferd oppstår, skjer det noen med kvaliteten i fellesskapet. Det skjer noe med opplevelsen av trygghet, tilhørighet, forutsigbarhet, variasjon og mangfold, og mening. Det har skjedd noe med normene for hva som er lov til å si og å gjøre mot hverandre.

Derfor er steget fra steg 3 til steg 4 kort.

Risikofaktorer


Verktøy og tiltak


Vi jobber med implementeringen steg for steg. Steget hvor vi jobber med verktøy og tiltak kommer senere i prosessen.

Praktiske eksempler