Omni-modellen del 2: Fremme, forebygge, stoppe og støtte

I denne delen presenteres modellen FFSS (Fremme, forebygge, stoppe og støtte) satt i sammenheng med Barnehageloven og Opplæringsloven.

Det handler om det kontinuerlige og daglige arbeidet for å fremme et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse læring og trivsel.

Modellen FFSS er ment som et planleggingsverktøy som skal hjelpe oss til å gå fra ord til handling.